کلیات مرتاض نامه ضیابری

این کتاب با موضوع علوم غریبه است و با فرمت PDF می باشد

کلیات مرتاض نامه ضیابری
vote1 vote2 vote3 vote4 vote5
خرید و دانلود
گزارش تخلف
  1. نام محصول : کلیات مرتاض نامه ضیابری
  2. قیمت : 20,000 تومان
  3. بازدید : 691
  4. فروش : 2
  5. نظر : 0
  6. تاریخ انتشار : 10 تیر 1399 ساعت 4:29
  7. دسته بندی : علوم غریبه
  8. برچسب ها : علوم غریبه,متافیزیک,دانلود کتاب مرتاض نامه ضیابری PDF,ضیابری,تسخیرات جن و انس,اعمال قرطاس,طریقه فراگیری علوم غریبه,ختمجهت اداء قروض و برآمدن حاجات,ختم سوره و اللیل برای توانگری,ختم سوره انعام برای افزایش رزق و روزی و مال و ثروت,ختم سوره قل یا ایها الکافرون برای جمیع حاجات,ختم سوره مبارکه کوثر به جهت تسخیر ملک,ختم برای جمیع مهمات و حاجات دنیوی و اخروی,در بیان عزیمه کبیره ام موسی ( ع ) جهت گشودن قفل های بسته,دعای محبت و احضار مجرب,

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
koliyatemortaznameziyabari.zip92.65 MB

شامل :

اعمال حب و بغض
ختومات منتخب و مجرب
تسخیرات جن و انس
اعمال قرطاس
طریقه پر کردن الواح
طریقه فراگیری علوم غریبه
احضار جنیان و انسیان
متفرقات منتخب از سایر کتب خطی نفیس

فهرست شرح مطالب کتاب مرتاض نامه ضیابری :

در مقدمه کتاب
بیان احمال حب
باب اللحب/حب
دعای مرجانه شریف جهت الفت زوجین
باب للحب
باب اللحب/افسون انداختن اسب سوار
باب اللحب
باب اللحب/محبت
در بیان اعمال حب و آداب آن
در بیان اعمال بغض و تفریق و عداوت
در بیان بخورات ایام و روزها
در بیان موکلان ایام و لیالی هفته
نکته ( طریقه استمداد از موکلین هفته )
در بیان منازل کواکب هفتگانه فلکی
دربیان ساعات کواکب و تعلقات آنها نسبت به ایام هفته
در ایامی که ادعیه نوشتن نیکو نباشد
در بیان موکلین کواکب سبعه و موکلین بروج دوازده گانه فلکی
در بیان موکلین حروف بیست و هشت گانه ابجدی
یک قاعده در بیان شناخت ساعات سعد و نحس از حضرت علی (ع)
در بیان منازل قمری
در بیان ساعات روز شب ایام هفته
در بیان خواص ساعات کواکب هفتگانه فلکی
مقدمه رساله ختومات منتخبه و مجربه
ختم اول : از شیخ کرخی رحمت ا… علیه برای حاجات
ختم دوم : سوره مبارکه کوثر برای غنی شدن
ختم سوم : برای براورده شدن جمیع حاجات و مهمات
ختم چهارم : آیت الکرسی شریف
ختم پنجم : نوع دیگر
ختم ششم : از شیخ بهایی رحمت ا… علیه
ختم هفته : از سلمان فارسی سوره یاسین
ختم نهم : آیه مبارکه نور برای کشف مطالب مهمه
ختم دهم : از حضرت امام حسین برای حاجات و رفع مشکلات
ختم یازدهم :ختم اسم مبارک یا علی
ختم دوازدهم : لعن چهار ضرب
ختم سیزدهم : جهت اداء قروض و برآمدن حاجات
ختم چهاردهم : سوره و اللیل برای توانگری
ختم پانزدهم : نوع دیگر سوره و اللیل برای غنی شدن
در بیان ابجد صغیر و کبیر
ختم شانزدهم : سوره انعام برای افزایش رزق و روزی و مال و ثروت
ختم هفدهم : آیه بسم الله الرحمن الرحیم برای برآمدن حاجات
ختم هجدهم : سوره قل یا ایها الکافرون برای جمیع حاجات
ختم نوزدهم : اسم مبارک یا علی ( ع )
ختم بیستم : آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم
ختم بیت و یکم : آیه آیت الکرسی شریف
ختم بیست و دوم : آیه مبارکه نور
ختم بیست و سه : سوره توحید به نیت نذر مولا امیرالمومنین ( ع )
ختم بیست و چهارم : سوره التکاثر
مرتاض نامه ضیابری ختم بیست و پنجم : سوره مبارکه حمد
ختم بیست و ششم : نوع دیگر برای عزت و دولت
ختم بیست و هفتم : آیه مبارکه عنده المفاتیح الغیب
ختم بیست و هشتم : عمل قرطاس از شیح شمس الدین رحمت الله علیه
ختم بیست و نهم : سوره واللیل برای غنی شدن
ختم سیم : سوره واللیل برای توانگری به نقل از امام جعفر صادق ( ع )
ختم سی و یکم : سوره مبارکه علم نشرح لک صدرک
ختم سی و دوم : اسماء مبارکه تمخیثا برای احضار جن و پری
ختم سی و سوم : ذکر اسم مبارک یا حی و یا قیوم
ختم سی و چهارم: سوره والشمس برای جلب الدینار
ختم سی و پنجم : سوره مبارکه کوثر به جهت تسخیر ملک
ختم سی و ششم : ایه مبارکه سلام قولا من رب الرحیم
ختم سی و هفتم : نوعی دیگر برای ترقی دنیا و غنی شدن
ختم سی و هشتم : ذکر اسم بارکه یا هو
ختم سی و نهم : برای رفع مشکلات و برآمدن حاجات
ختم چهلم : برای جمیع مهمات و حاجات دنیوی و اخروی
در بیان منزل قمر و خواص آنها هرگاه که قمر در منازل آنها ساکن شود
در بیان اعمال قرطاس و جلب الدینار
عمل اول : از شیخ سهیل مغربی رحمت الله علیه
عمل دوم : از شیخ شمس الدین رحمت الله علیه
عمل سوم : طریقه سوره الحمد
عمل چهارم : نوع دیگر
عمل پنجم : نوع دیگر
عمل ششم : ذکر آیت الکرسی شریف
عمل هفتم : ذکر یا حی و یا قیوم از شیخ جوینی رحمت الله علیه
عمل هشتم : نوع دیگر
عمل نهم : از شیخ بهایی رحمت الله علیه
عمل دهم : نوع دیگر از شیخ بهائی رحمت الله علی
عمل یازدهم : ذکر مبارکه یا کافی یا غنی یا رزاق و یا فتاح
عمل دوازدهم : نوع دیگر
عمل سیزدهم : نوع دیگر
عمل چهاردهم : سوره واللیل
عمل پانزدهم : نوع دیگر
عمل شانزدهم : از شیخ مغربی رحمت الله علیه
عمل هفدهم : نوع دیگر
عمل هیجدهم : نوع دیگر
عمل نوزدهم : از شیخ شمس الدین رحمت الله علیه
عمل بیستم : نوع دیگر
عمل بیست و یکم : نوع دیگر
عمل بیست و دوم : نوع دیگر

((( مقدمه رساله تسخیرات )))
تسخیر اول
تسخیر دوم
تسخیر سوم
تسخیر چهارم
تسخیر پنجم
تسخیر ششم
تسخیر هفتم
تسخیر هشتم
تسخیر نهم
در بیان تسخیر دهم از شیخ حسین یمنی رحمت الله علیه
تسخیر یازدهم و مسخر کردن جن
تسخیر دوازدهم و مسخر کردن پری سندوسی
تسخیر سیزدهم در بیان احضار ارواح جنیان و شیاطین
تسخیر چهاردهم و مسخر کردن ملک
تسخیر پانزدهم در مسخر کردن جن و احضار آینه
تسخیر شانزدهم جهت احضار جن
تسخیر هفدم در احضار ارواح
تسخیر هیجدهم در مسخر کردن ملک
تسخیر نوزدهم در احضار جن
تسخیر بیستم در احضار پری
تسخیر بیست و یکم در احضار ملک
تسخیر بیست و دوم در احضار پری و موکلین
تسخیر بیست و سوم در احضار با واسطه بمدد ملک طلحوش جنی
تسخیر بیست و چهارم نوع دیگر
تسخیر بیست و پنجم احضار جن از شیخ شهاب الدین رحمت الله علیه
تسخیر بیست و ششم در مسخر نمودن موکل قمر
تسخیر بیست و هفتم در مسخر کردن قلوب انسان ها
تسخیر بیست و هشتم نوع دیگر
مرتاض نامه ضیابری
تسخیر بیست و نهم در احضار با واسطه
تسخیر سی ام در احضار آباد باجه با واسطه
تسخیر سی و یکم در احضار پادشاه کافر جنیان
در بیان چگونگی انصراف جن و پری بعد از عمل احضار
شرط اعمال احضار با واسطه توسط کودک
در بیان عهد گرفتن از گروه جن و پری هرگاه اطاعت نکنند
تسخیر سی و دوم از ابن تمیمی رحمت الله علیه در احضار جنیان
تسخیر سی و سوم در احضار با واسطه توسط کودک
دربیان عقد جن و پریان
در طریقه معالجه بیماران جن و پریان
طریقه اجازه گرفتن در اعمال تسخیرات و احضارات
در بیان دیدن جن و پری در رویاء و بیداری
در بیان عزیمه کبیره ام موسی ( ع ) جهت گشودن قفل های بسته
منتر و حصار قوی جهت محفوظ ماندن از صدمات احضارات
جهت دیدن مطالب در رویا
شرح احضار و عزیمه روقبائیل از طریق واسطه
عمل اخفاء
احضار مجرب در تسخیر ملک
در احضار ملک
در تسخیر ارواح
در احضار انسان
مسلط کردن هاتف غیبی بر ظالم و دشمن
در بیان دعوات اسماء الحسنی باریتعالی
طریقه خواندن اسماء باریتعالی
در صفات بروج و تعلقات آنها نسبت به کواکب هفتگانه
عمل جلب الدینار از شیخ سهیل مغربی رحمت الله علیه
دعای محبت و احضار مجرب
عمل جلب الدینار
دعای محبت قوی
در بیان دیدن جمال مبارک حضرت محمد صل الله علیه و آل سلم
احضار مجرب
احضار قوی و دیدن اشخاص در خواب
احضار انسان ها
احضار قوی
در بیان شرح و خواص مهر بلقیس
در عقد الرجال
احضار مجرب و احکام غالب و مغلوب
احضار و احضار پادشاه جنیان
احضار ارواح
احضار انس قوی
در پیدا کردن دفین وچند فائده علفی
در گشادن زنان و مردان و نوع دیگر
احضار جن
احضار انسان ها
احضار آدمیان
شرح و خواص آیت الکرسی مغربی یا ( آیت الکرسی کبیر )
روش پرکردن الواح و مربعات ( لوح ۳ در ۳ )
طریقه پر کردن لوح ۴ در ۴
طریقه پر کردن لوح ۵ در ۵
طریقه پر کردن لوح ۶ در ۶
طریقه پر کردن لوح ۷ در ۷
طریقه پر کردن لوح ۸ در ۸
طریقه پر کردن لوح ۹ در ۹
طریقه پر کردن لوح ۱۰ در ۱۰
در بیان بروج و عناصر و کواکب متعلقه آنها
در بیان ساعات و ایام نوشتن تعاویذ صاحبان بروج فلکی
احکام نوشتن تعاویذ و طلسمات در ایم قمری
عمل الاخفاء
مرتاض نامه ضیابری
الاحضار و نوع دیگر
اگر خواهی کسی را به عقد خویش در آوری
باب اللحب
به گردش در اوردن طاس جهت دزد و گمشده ورد غایب
عمل احضار و دعای تیغ بند قوی
عمل آوارگی دشمنان و ظالمان
جهت گشادن حیض بسته زنان و احضار
احضار جن به روش واسطه
فائده در بیان اسم حضرت موسی
( ع ) وخواص سرگین کبوتر
فائده ( مغز گوسفند ) و ( گل میخک ) و ( طریقه در خواست شفا بیمار )
احضار ملک بسیار مجرب
دعای بسیار مجرب جهت رواج و فروش دکانها و برکت خانه ها
در بیان عزائم احضار با واسطه
در بیان خواص تعدادی از آیات قرآنی
آیه اطاعت جنیان
آیه رخصت و انصراف جنیان و پریان
آیه بیدار شدن در هر وقت در اوقات شب یا روز
آیه مبارکه ( عنده المفاتیح الغیب )
آیه باطل کننده سحر ها و جادوها و آینه شفاء امراض
آیه دوستی و ارتباط اولیه با گروه جن و پریان
آیه مبارکه ( نور ) جهت کشف مطالب مهم در رویاء ها
آیه ۳۳ سوره الرحمن جهت باطل کردن سحر ها و جادوها
آیه ۵۳ سوره مبارکه یاسین بجهت احضار
در بیان آیات مبارکه
شصت قاف و خواص آنها
آیه اول : در سوره مبارکه البقره
مرتاض نامه ضیابری
آیه دوم : در سوره مبارکه النساء
آیه سوم : در سوره مبارکه آل عمران
آیه چهارم : در سوره مبارکه المائده
آیه پنجم : در سوره مبارکه الرعد
آیه ششم : در سوره مبارکه المزمل
در برآوده شدن
حاجات و مشکلات دنیوی
رساله شریف تعبیرنامه رویاء ها
در صحت و دروغ رویا ها به نقل از امام جعفر صادق ( ع )
در بیان تاثیرات خوابها به نقل از سلمان فارسی ( ره )
در بیان تعابی رویاها به روش آیات قرآنی
تعابی خوابها به روش شعر و نظم
طلسم فروش و برکت خانه و رواج مغازه و برکت مزارع و باغها
در بیان خئواص آیت الکرسی شریف
دربیان
تعداد اسماء باریتعالی که بدون نقطه می باشند
صورت لوح کواکب و بروج طبایع غالب بر آنها
در بیان لوح ساعات ایام هفته
در بیان دائره دوستی و دشمنی کواکب هفتگانه فلکی
در بیان دوستی و دشمنی بروج دوازده گانه فلکی
رساله مستطاب الواح متبرکه
شرح و خواص لوح ازدیال مال و ثروت
شرح و خواص لوح کسب اطلاعات آسمانی و دوستی با فرشتگان
شرح و خواص ازدیاد علم و عزت و بزرگی
شرح و خواص لوح خفا از نظرات خلایق
شرح و خواص لوح کسب کرامات و فیوضات ربانی
شرح و خواص لوح کسب علم و طلب جاه و جلال
شرح و خواص لوح جذب القلوب و تسخیر خلایق
شرح و خواص لوح کسب دولت و ترقی دنیا
شرح و خواص لوح فتح و پیروزی بر دشمنان
شرح و خواص لوح فیوضات الهی و توجهات ربانی
شرح و خواص لوح ازدیاد رزق و روزی
شرح و خواص لوح غلبه یافتن بر دشمنان و بدخواهان
شرح و خواص لوح کسب اطلاعات آسمانی
و دوستی با فرشتگان
در بیان لوح اسماء قمری و کواکب و موکلین علوی و سفلی
در خطوط یونانی و اوزان قدیم جهت سنجش اشیاء
در بیان قلم فلقطیر باستانی
در بیان قلم سلیمانی باستانی و قلم شجر قلندی باستان
در بیان طلسمات دفاین و طریقه باطل کردن آنها
طریقه باطل کردن طلسم مار و ماهی
طریقه باطل کردن طلسم افعی و مار و اژدها و ماهی و قاطر
طریقه باطل کردن طلسم آتش
طریقه باطل کردن طلسم آب
در بیان طلسمی که افراد ضربه خورده از طلسمات دفین را مفید و موجب شفای آنان است
طریقه باطل کردن طلسم ماران
طریقه باطل کردن طلسمات رعد و برق و برف و باران و باد و جن و صداهای شیاطین

 

3box
هزینه محصول : 20,000 تومان کد تخفیف دارید؟ کلیک کنید
بخش نظرات محصول